+385 1 5620 921

info@solmed-clinic.com

Hruševečka 1

10 000 Zagreb

Životopis

Dr.sc. Ivan Kruljac, dr.med
Specijalist endokrinolog i dijabetolog
Broj licence u Hrvatskoj liječničkoj komori: 34671

Medicinski fakultet u Zagrebu sam završio 2010. godine s odličnim uspjehom, a na istom fakultetu doktorirao 2016. godine epidemiološkim istraživanjem šećerne bolesti. Specijalistički ispit iz endokrinologije i dijabetologije položio sam 2018. godine. Stekao sam veliko kliničko iskustvo na Zavodu za endokrinologiju KBC-a Sestre milosrdnice gdje sam rješavao najsloženije složenije slučajeve s područja endokrinologije, endokrinološke onkologije i dijabetologije, koji su upućivani iz drugih općih bolnica i kliničkih bolničkih centara iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Bio sam voditelj konzilija za endokrinološku onkologiju na kojem su prikazivani slučajevi pacijenata s tumorima hipofize, štitnjače, paratireoidnih žlijezda, nadbubrežnih žlijezda i neuroendokrinim tumorima.

Posebnu važnost stavljam na svoj znanstveni rad koji je bio veoma produktivan u zadnjih deset godina te sam znanstveno najaktivniji endokrinolog u Republici Hrvatskoj. Objavio sam 50 znanstvenih radova u međunarodnim časopisima od kojih su neki najprestižniji medicinski časopisi poput „The New England Journal of Medicine“ i „American Journal of Medicine“. Znanstveni radovi su mi dali i međunarodnu prepoznatljivost što je bio početak suradnje sa stručnjacima iz Njemačke, Italije, Austrije, Češke, Slovačke, Mađarske i Slovenije. U svom istraživačkom radu otkrio sam nekoliko novih kliničkih stanja i bolesti, osmislio nove dijagnostičke testove i predložio nove metode liječenja. No najbitnija stavka intenzivnog znanstvenog rada jest činjenica da sam postao sposoban rješavati najsloženije medicinske slučajeve koristeći se cjelokupnom svjetskom literaturom. Detaljno poznavanje znanstvene metodologije omogućilo mi je kritičko čitanje znanstvenih članaka i njihovu implementaciju u svakodnevnom kliničkom radu.

Suosnivač sam novog međunarodnog časopisa pod nazivom „Endocrine Oncology and Metabolism“, a moj intenzivni rad u svojstvu izvršnog urednika u razdoblju od 2015. do 2018. godine rezultirao je činjenicom da je časopis uvršten u međunarodne bibliografske baze SCOPUS i EMBASE te time i službeno postao svjetski znanstveni časopis. Izvrsnost u endokrinologiji i endokrinološkoj onkologiju prepoznale su i kolege u Hrvatskoj te sam 2019. godine postao tajnik Hrvatskog endokrinološkog društva i hrvatski predstavnik u Europskom endokrinološkom društvu. Trenutno sam znanstveni suradnik Medicinskog fakulteta u Zagrebu i sudjelujem u izvođenju nastave i vježbi.

Od 2018. godine sam suvlasnik i medicinski savjetnik Poliklinike Solmed koja se u svega godinu dana etablirala kao centar izvrsnosti za klinička ispitivanja. Sudjelujem u desetak kliničkih ispitivanja u svojstvu glavnog ispitivača ili podispitivača. Moj glavni cilj sudjelovanja u kliničkim ispitivanjima jest osigurati pacijentima u Hrvatskoj pristup inovativnim i besplatnim lijekovima koji su ponekad za pacijenta jedino rješenje.

Izvrsnost u kliničkom i znanstvenom radu, kontakti s vrhunskim centrima u inozemstvu i pristup inovativnim lijekovima, garancija su mog uspjeha u procesu postavljanja dijagnoze i pronalaska rješenja za Vašu bolest.

Detaljni životopis

AKADEMSKI STUPNJEVI
 • 20.07.2010. diplomirao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, te stekao titulu doktora medicine.
 • 27.12.2016. postaje doktor znanosti obranom doktorske disertacije naziva: „Hiperglikemijske krize u bolesnika sa šećernom bolesti u Republici Hrvatskoj“, pri Medicinskom fakultetu, Sveučilišta u Zagrebu.
 • 19.02.2018.  položio je specijalistički ispit iz endokrinologije i dijabetologije.
ZNANSTVENO I STRUČNO USAVRŠAVANJE
 • 2012. Oxford Centre for Diabetes, Endocrinology and Metabolism, Churchill Hospital, Oxford, UK pod mentorstvom Prof. Ashley Grossman i Dr. Niki Karavitaki, edukacija s područja endokrinološke onkologije, dijabetologije i kliničkih ispitivanja u dijabetologiji;
 • 2013. Uppsala University Hospital, Uppsala, Švedska pod mentorstvom Prof. Kjell Oberga, edukacija s područja endokrinološke onkologije i neuroendokrinih tumora;
 • 2013. Profil Institute, Neuss, Njemačka pod mentorstvom Prof. Tim Heissea u području metodologije kliničkih ispitivanja u dijabetologiji.
ZNANSTVENI I STRUČNI PROJEKTI
 • 2013 -2014 god. Suradnik na istraživanju financiranog od strane Sveučilišta u Zagrebu naziva „Sistemska upala i sastav tijela – utjecaj na preživljavanje bolesnika“ voditelja istraživanja prof.dr.sc. Nevena Ljubičića.
 • 2018 – danas. Suradnik na istraživanju financiranog od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH: “Procjena sinergiskog učinka spolnih hormona i glukagonu-I sličnog peptida na tjelesnu masu u tipu 2 šećerne bolesti”; voditeljica projekta: dr.sc. Ivana Pavlić Renar, dr.med
 • 2018 – danas. Suradnik na istraživanju financiranog od strane Europskog dijabetološkog društva (European Foundation for the Study of Diabetes, EASD) pod nazivom: “Crosstalk between bone and vascular redox state in diabetes”; Voditelj projekta:sc. Kristina Blaslov, dr.med
ORGANIZACIJA ZNANSTVENIH I STRUČNIH SKUPOVA
 • Godine 2012 – 2019. je bio suorganizator tečaja trajne medicinske edukacije prve kategorije putem interneta, e-kongres. Do danas je organizirano već osam e-kongresa, na kojima je do sada sudjelovalo više od 1000 liječnika iz cijele Hrvatske i regije.
 • Godine 2015. je član organizacijskog odbora Hrvatstkog endokrinološkog kongresa s međunarodnim sudjelovanjem u Lovranu. Glavni organizator tečaja jest Hrvatsko endokrinološko društvo.
 • Godine 2017. je član organizacijskog odbora Hrvatstkog endokrinološkog kongresa s međunarodnim sudjelovanjem u Opatiji. Glavni organizator tečaja jest Hrvatsko endokrinološko društvo.
 • Godine 2017. – 2019. suorganizator tečaja pod nazivom: „Zagrebačka škola endokrinološke onkologije“. Glavni organizator tečaja jest Hrvatsko društvo za endokrinološku onkologiju.
UREDNIŠTVO ZNANSTVENIH I STRUČNIH ČASOPISA
 • 2015. – 2018., suosnivač i izvršni urednik međunarodnog znanstvenog časopisa „Endocrine Oncology and Metabolism“, časopisa koji je službeni znanstveni časopis nekoliko endokrinoloških društava istočne Europe. Godine 2018. časopis je prihvaćen u bibliografske baze SCOPUS i EMBASE.
ČLANSTVO I FUNKCIJE U ZNANSTVENIM I STRUČNIM DRUŠTVIMA
 • 2012. – danas. Član Hrvatskog endokrinološkog društva HLZ-a
 • 2012. – danas. Član Hrvatskog društva za dijabetes i bolesti metabolizma HLZ-a
 • 2017. – danas. Član Europskog društva za neuroendokrine tumore (ENETS)
 • 2019. – danas. Član Europskog endokrinološkog društva (ESE)
 • 2019. – danas. Tajnik Hrvatskog endokrinološkog društva.
PREDAVANJA NA KONGRESIMA
 • Chromogranin A in diagnostics of NETs: old biomarker with new perspectives; 27. Mađarski endokrinološki kongres, svibanj 2018, Hajduszoboszlo, Mađarska
 • Klinički značaj dijabetičke ketoze u bolesnika sa šećernom bolešću tip 2; 82. Dani dijabetologa, svibanj 2018, Mali Lošinj, Hrvatska
 • MEN-1 syndrome; International Novartis Expert Forum, Međunarodni online tečaj medicinske edukacije, 2018.
 • Diferencijalna dijagnoza hipoglikemije u pacijenata bez šećerne bolesti. 8. Hrvatski endokrinološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem, listopad 2017, Opatija, Hrvatska
 • Bringing a NET registry to a developing country: Croatian experience; Sastanak njemačkog registra za neuroendocrine tumore, studeni 2016, Mainz, Njemačka
 • Kromogranin A u dijagnostici neuroendokrinih tumora: prednosti i mane; Simpozij Hrvatskog endokrinološkog društva, listopad 2016, Crikvenica, Hrvatska.
 • Hypothalamic Langerhans cell histiocytosis – challenges in treatment and follow-up; 18th ESE Postgraduate Training Course on Endocrinology, Diabetes and Metabolism, veljača 2016, Opatija, Hrvatska
 • Treatment of NENs in Croatia; 7. Hrvatski endokrinološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem, listopad 2015, Lovran, Hrvatska
 • Incidencija dijabetičke ketoze i ketoacidoze u bolesnika sašećernom bolešću tip 2 u Republici Hrvatskoj; 78. Dani dijabetologa, svibanj 2016, Dubrovnik, Hrvatska
NAGRADE I PRIZNANJA
 • 2010. Dekanova nagrada za uspjeh na šestoj godini studija medicine, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • 2011. Nagrada za najbolju postersku prezentaciju, 5. Hrvatski endokrinološki kongres, Listopad 2011 Pula, Hrvatska
 • 2014 – 2016. Stipendija Grada Zagreba za doktorski studij Biomedicina i zdravstvo (najbolji doktorand s područja biomedicine)
 • 2017. Nagrada za najbolju postersku prezentaciju, 8. Hrvatski endokrinološki kongres, Listopad 2017, Opatija, Hrvatska
 • 2018. Stipendija Europskog društva za neuroendokrine tumore (ENETS)
RECENZENT ZA MEĐUNARODNE ZNANSTVENE ČASOPISE

Popis svih recenzija u međunarodnim časopisima (Datum recenzije. Naslov rada. Znanstveni časopis)

 • 2019-07-11. Association between Thyroid-Stimulating Hormone Level after Total Thyroidectomy and Hypercholesterolemia in Female Patients with Differentiated Thyroid Cancer: A Retrospective Study. Journal of Clinical Medicine
 • 2019-07-11. A case of atypical macroprolactinoma presenting with pituitary apoplexy during pregnancy and review of the literature. Gynecological Endocrinology
 • 2019-06-13. Unraveling the clinical patterns of neuroendocrine neoplasms in Greece. Endocrine Connections
 • 2019-03-03. Characteristics of serum macroelements and trace elements in people with diabetes. Therapeutic Advances in Endocrinology and Metabolism.
 • 2019-02-02. Somatotropic axis (GH/IGF-1) and lipid metabolism after bariatric surgery in morbidly obese nondiabetic patients. Obesity Surgery
 • 2019-02-02. Effect of Bariatric Surgery on Cardiovascular Events and Metabolic Outcomes In Obese Patients with Insulin-treated Type 2 Diabetes: A Retrospective Cohort Study. Obesity Surgery
 • 2018-12-14. Variations in Irisin, Bone Mineral Density, Bone Mineral Content and Body Composition after Laparoscopic Bariatric Procedures in Obese Adults. Obesity Surgery
 • 2018-10-07. Comparison of energy and food intake between gastric bypass and sleeve Gastrectomy: a Meta-analysis and Systematic review. Obesity Surgery
 • 2018-10-07. Systematic endoscopy five years after sleeve gastrectomy results in a high rate of Barrett’s esophagus: results of a multicenter study. Obesity Surgery
 • 2018-10-02. Association between Coronary Atherosclerotic Plaque Composition and Cardiovascular Disease Risk. Biomedical and Environmental Sciences
 • 2018-08-26. Novel Polymorphisms of Vitamin D Receptor Gene (rs2189480 and rs3847987) Related to the Risk of Type 2 Diabetes in China Rural Area. Biomedical and Environmental Sciences
 • 2018-06-19. Skeletal Impact of Bariatric Surgery: Comparison of Four Weight Loss Modalities over 3 Years. New England Journal of Medicine
 • 2018-05-15. Association of Hypertension and Diabetes with Simple Renal Cysts Population in Jinchang Cohort. Biomedical and Environmental Sciences
 • 2018-05-14. Pre-existing Symptoms and Healthcare Utilization Prior to Diagnosis of Neuroendocrine Tumors: A SEER-Medicare Database Study. Scientific Reports
 • 2018-02-04. Surgical Site Infection And Complications After Bariatric Surgery: Influence Of Body Mass Index And Diabetes. Obesity Surgery
 • 2017-11-05. Hepatotoxicity in hyperthyroid patient after consecutive methimazole and propylthiouracil therapies. Endocrinology, Diabetes & Metabolism Case Reports
 • 2017-10-21. Efficacy and safety of enhanced recovery after surgery for patients undergoing laparoscopic bariatric surgery. Biomedical Research
 • 2017-08-08. Report of a case with congenital absence of one lobe of the thyroid gland and the ipsilateral parathyroid gland combined with Hashimato’s thyroiditis. World Journal of Surgical Oncology
 • 2017-08-08. Atypical manifestation with late-onset metastases in a parathyroid carcinoma. Endocrinology, Diabetes & Metabolism Case Reports
 • 2017-06-27. Management of Type 2 Diabetes in Primary Healthcare Settings as Part of the National Program and RECAP Study. Journal of International Medical Research
 • 2017-05-08. Current and future treatment of parathyroid carcinoma. International Journal of Endocrine Oncology
 • 2016-11-11. Diagnostic And Treatment Parathyroid Carcinoma: A 27-Year Old Woman With Multiple Lung Metastases. Endocrinology, Diabetes & Metabolism Case Reports
 • 2015-11-17. Pituitary microsomal autoantibodies in patients with childhood-onset combined pituitary hormone deficiency (CPHD) – an antigen identification attempt. Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis
 • 2015-03-04. Diagnosis and management of isolated pituitary metastasis from adenocarcinoma of unknown origin presenting as loss of libido. BMJ Case Reports
POPIS PUBLIKACIJA

Znanstveni radovi

 1. Kust D, Murgic J, Vukovic P, Kruljac I, Prpic M, Zilic A, Lengyel C, Wdowiak K, Simaskaite L, Mutlu Gunaydin U, Tica Sedlar I, Fountzilas E, Janzic U, Coroian I, Durutovic I, Pellegrino B, Petrova M, Huti E, Napolskaia E, Seruga B, Balenovic A, Frobe A, Luetic K. Oncologist Burnout Syndrome in Eastern Europe: Results of the Multinational Survey. JCO Oncol Pract. 2020 Jan 29:JOP1900470.
 2. Prpic M, Kruljac I, Kust D, Suton P, Purgar N, Bilos LK, Gregov M, Mrcela I, Franceschi M, Djakovic N, Frobe A. Dose-volume derived nomogram as a reliable predictor of radiotherapy-induced hypothyroidism in head and neck cancer patients. Radiol Oncol. 2019 Nov 20;53(4):488-496.
 3. Košec A, Kruljac I, Ajduk J. Remission of Recurrent Cochlear Hydrops Associated With Bromocriptine Treatment For Macroprolactinoma. Am J Audiol; 2019 Sep 13;28(3):548-552.
 4. Kruljac I, Dabelić N, Marjan D, Blaslov K, Perić B, Mirošević G, Vagić D, Vrkljan M. Cushing’s disease in a patient with MEN 2B syndrome. Am J Med. 2019 Aug 14. pii: S0002-9343(19)30687-4. doi: 10.1016/j.amjmed.2019.07.043.
 5. Režić T, Blaslov K, Kruljac I, Rahelić D, Vrkljan M, Renar IP. The possible synergistic action of sex hormones and glucagon-like peptide-1 (GLP-1) agonists on body mass decline in patients with type 2 diabetes mellitus. Med Hypotheses 2019 ;DOI : 10.1016/j.mehy.2019.109308
 6. Zeljković I, Đula K, Babacanli A, Kruljac I, Mustapić V, Brkljačić DD, Bulj N, Radeljić V, Manola Š, Pavlović N. High prevalence of hyperlipidaemia in patients with AV re-entry tachycardia and AV nodal re-entry tachycardia. Sci Rep. 2019 Aug 8; 9(1):11502. doi: 10.1038/s41598-019-47940-9.
 7. Ćaćić M, Marinković J, Kruljac I, Perić B, Čerina V, Stipić D, Pažanin L, Pećina HI, Vrkljan M. ISCHEMIC Pituitary Apoplexy, Hypopituitarism And Diabetes Insipidus: A Triad Unique To Necrotizing Hypophysitis. Acta Clin Croat. 2018 Dec; 57(4):768-771. doi: 10.20471/acc.2018.57.04.20.
 8. Kirigin Biloš LS, Kruljac I, Radošević JM, Ćaćic M, Škoro I, Ćerina V, Pećina IH, Vrkljan M. Empty sella in the making. World Neurosurg. 2019 May 22. Pii: S1878-8750(19)31396-8. Doi: 10.1016/j.wneu.2019.05.119. [Epub ahead of print]
 9. Blaslov K, Naranđa FS, Kruljac I, Renar IP. Treatment approach to type 2 diabetes: Past, present and future. World J Diabetes. 2018 Dec 15; 9(12):209-219. doi: 10.4239/wjd.v9.i12.209. Review.
 10. Krušlin B, Vučić M, Mašić S, Kruljac I, Lež C, Ružić B, Spajić B, Ulamec M. Expression of LMO2 in Prostate Carcinoma and Adjacent Prostatic Parenchyma. Acta Clin Croat. 2018 Oct; 57(Suppl 1):56-60. doi: 10.20471/acc.2018.57.s1.08.
 11. Kruljac I, Vičić I, Blaslov K, et al. The role of acute octreotide suppression test in detecting patients with neuroendocrine neoplasms. Neuroendocrinology. August 2018. doi:10.1159/000492934
 12. Blaslov K, Kruljac I, Mirošević G, Gaćina P, Kolonić SO, Vrkljan M. The prognostic value of red blood cell characteristics on diabetic retinopathy development and progression in type 2 diabetes mellitus. Clin Hemorheol Microcirc. July 2018:1-7. doi:10.3233/CH-180422
 13. Kruljac I, Vurnek I, Maasberg S, et al. A score derived from routine biochemical parameters increases the diagnostic accuracy of chromogranin A in detecting patients with neuroendocrine neoplasms. Endocrine. 2018; 60(3):395-406. doi:10.1007/s12020-018-1592-6
 14. Blaslov K, Kruljac I, Mirošević G, Kirigin Biloš LS, Vrkljan M. The possible role of stress induced hormonal disbalance in the patophysiology of insulin resistane in lean individuals. Med Hypotheses. 2018; 114:8-10. doi:10.1016/j.mehy.2018.02.032
 15. Nicolae A, Murgic J, and Kruljac I, et al. Dosimetric impact of inter-observer catheter reconstruction variability in ultrasound-based high-dose-rate prostate brachytherapy. Brachytherapy. 2018;17(2):306-312. doi:10.1016/j.brachy.2017.10.015
 16. Kruljac I, Ćaćić M, Ćaćić P, et al. The Impact of Hyperosmolarity on Long-Term Outcome in Patients Presenting with Severe Hyperglycemic Crisis: A Population Based Study. Exp Clin Endocrinol Diabetes. November 2017. doi:10.1055/s-0043-117416
 17. Marso SP, McGuire DK, Zinman B, et al. Efficacy and Safety of Degludec versus Glargine in Type 2 Diabetes. N Engl J Med. 2017; 377(8):723-732. doi:10.1056/NEJMoa1615692
 18. Gulin T, Kruljac I, Kirigin Biloš LS, Gulin M, Grgurević M, Borojević M. The role of adipokines as prognostic factors of one-year mortality in hip fracture patients. Osteoporos Int. 2017; 28(8):2475-2483. doi:10.1007/s00198-017-4068-2
 19. Kruljac I, Ćaćić M, Ćaćić P, et al. Diabetic ketosis during hyperglycemic crisis is associated with decreased all-cause mortality in patients with type 2 diabetes mellitus. Endocrine. 2017; 55(1):139-143. doi:10.1007/s12020-016-1082-7
 20. Kruljac I, Mirošević G, Bešlin MB. Should We Inspect Small Intestine During Laparoscopic Bariatric Surgery? Obes Surg. 2017;27(5):1343-1344. doi:10.1007/s11695-017-2648-z
 21. Prpic M, Kust D, Kruljac I, et al. Prediction of radioactive iodine remnant ablation failure in patients with differentiated thyroid cancer: A cohort study of 740 patients. Head Neck. 2017; 39(1):109-115. doi:10.1002/hed.24550
 22. Kust D, Lucijanic M, Urch K, Samija I, Celap I, Kruljac I, Prpic M, Lucijanic I, Matesa N, Bolanca A. Clinical and prognostic significance of anisocytosis measured as a red cell distribution width in patients with colorectal cancer. QJM. 2017; 110(6):361-367. doi:10.1093/qjmed/hcw223
 23. Pecina HI, Pecina TC, Vyroubal V, Kruljac I, Slaus M. Age and sex related differences in normal pituitary gland and fossa volumes. Front Biosci (Elite Ed). 2017; 9:204-213.
 24. Zeljkovic I, Pintaric H, Vrsalovic M, Kruljac I. Effectiveness of cardiogoniometry compared with exercise-ECG test in diagnosing stable coronary artery disease in women. QJM. 2017;110(2):89-95. doi:10.1093/qjmed/hcw162
 25. Rahelić D, Altabas V, Bakula M, Balić S, Balint I, Marković BB, Bicanić N, Bjelinski I, Bozikov V, Varzić SC, Car N, Berković MC, Orlić ZC, Deskin M, Sunić ED, Tomić NG, Goldoni V, Gradiser M, Mahecić DH, Balen MJ, Erzen DJ, Majanović SK, Kokić’ S, Krnic M, Kruljac I, Liberati-Cizmek AM, Martina L, Metelko Z, Mirosević G, Vrbica SM, Renar IP, Petric D, Prasek M, Prpić-Kizevać I, Radman M, Soldo D, Sarić T, Tesanović S, Kurir TT, Wensveen TT, Botica M, Vrkljan M, Rotkvic VZ, Zorić C, Krznarić Z. [CROATIAN GUIDELINES FOR THE PHARMACOTHERAPY OF TYPE 2 DIABETES]. Lijec Vjesn. 2017; 138(1-2):1-21.
 26. Prpic M, Kruljac I, Kust D, et al. Re-ablation I-131 activity does not predict treatment success in low- and intermediate-risk patients with differentiated thyroid carcinoma. Endocrine. 2016; 52(3):602-608. doi:10.1007/s12020-015-0846-9
 27. Cerina V, Kruljac I, Radosevic JM, et al. Diagnostic Accuracy of Perioperative Measurement of Basal Anterior Pituitary and Target Gland Hormones in Predicting Adrenal Insufficiency After Pituitary Surgery. Medicine (Baltimore). 2016; 95(9):e2898. doi:10.1097/MD.0000000000002898
 28. Kruljac I, Mirošević G, Kirigin LS, et al. Changes in metabolic hormones after bariatric surgery and their predictive impact on weight loss. Clin Endocrinol (Oxf). 2016; 85(6):852-860. doi:10.1111/cen.13160
 29. Perić B, Kruljac I, Šundalić S, et al. Obesity and hypercholesterolemia in patients with prolactinomas: Could DHEA-S and growth hormone be the missing link? Endocr Res. 2016; 41(3):200-206. doi:10.3109/07435800.2015.1135444
 30. Kruljac I, Rinčić G, Pećina HI. Hyperosmolar coma in a patient with hypothalamic Langerhans cell histiocytosis. Endocrine. 2016; 52(1):176-177. doi:10.1007/s12020-015-0675-x
 31. Gulin T, Kruljac I, Kirigin L, et al. Advanced Age, High β-CTX Levels, and Impaired Renal Function are Independent Risk Factors for All-Cause One-Year Mortality in Hip Fracture Patients. Calcif Tissue Int. 2016; 98(1):67-75. doi:10.1007/s00223-015-0070-x
 32. Kust D, Kruljac I, Peternac AŠ, et al. Pleural and pericardial effusions combined with ascites in a patient with severe sunitinib-induced hypothyroidism. Acta Clin Belg. 2016; 71(3):175-177. doi:10.1179/2295333715Y.0000000065
 33. Kirigin LS, Nikolić M, Kruljac I, et al. ILEAL HERNIATION THROUGH THE FORAMEN OF WINSLOW: OVEREATING AS A RISK FACTOR FOR INTERNAL HERNIATION. Acta Clin Croat. 2016; 55(1):167-171.
 34. Liberati-Čizmek A-M, Kruljac I, Bakula M. A 65-year-old female with poorly controlled type 2 diabetes mellitus. Neth J Med. 2015; 73(10):489-490.
 35. Vrkljan AM, Grasić D, Kruljac I, et al. GASTRIC CARCINOID TYPE 1 IN A PATIENT WITH AUTOIMMUNE POLYGLANDULAR SYNDROME: ADDITIONAL ENDOCRINOLOGICAL EVALUATION REQUIRED. Acta Clin Croat. 2015; 54(4):525-530.
 36. Vrkljan AM, Pašalić A, Strinović M, Perić B, Kruljac I, Miroševć G. COEXISTENCE OF ADDISON’S DISEASE And Pernicious Anemia: Is the New Classification of Autoimmune Polyglandular Syndrome Appropriate? Acta Clin Croat. 2015; 54(2):232-235.
 37. Kruljac I, Balenović A, Gaćina P, Imashuku S, Vrkljan M. Complete response of adult-onset CNS Langerhans cell histiocytosis documented on 18F-FDG PET/CT. Clin Nucl Med. 2015;40(12):981-982. doi:10.1097/RLU.0000000000000994
 38. Kruljac I, Kirigin LS, Strinović M, et al. Treatment of prolactinomas in low-income countries. Int J Endocrinol. 2015; 2015:697065. doi:10.1155/2015/697065
 39. Kruljac I, Šikić A. Aortic aneurysm and the split eggshell sign. QJM. 2015; 108(12):979. doi:10.1093/qjmed/hcv125
 40. Nikolić M, Kruljac I, Kirigin L, et al. Initial Weight Loss after Restrictive Bariatric Procedures May Predict Mid-Term Weight Maintenance: Results from a 12-Month Pilot Trial. Bariatr Surg Pract patient care. 2015; 10(2):68-73. doi:10.1089/bari.2014.0049
 41. Kruljac I, Solter D, Vrkljan AM, Solter M. Remission of Graves’ disease is not related to early restoration of euthyroidism with high-dose methimazole therapy. Endocr Res. 2015; 40(1):25-28. doi:10.3109/07435800.2014.914038
 42. Kruljac I, Butorac D, Vrkljan M. Letrozole or clomiphene for infertility in the polycystic ovary syndrome. N Engl J Med. 2014; 371(15):1462-1463. doi:10.1056/NEJMc1409550
 43. Nikolić M, Sabol M, Kruljac I, et al. A first case of endoscopical removal of an eroded adjustable gastric band in Croatia. Coll Antropol. 2014; 38(1):345-348.
 44. Mirošević G, Nikolić M, Kruljac I, et al. Decrease in insulin resistance has a key role in improvement of metabolic profile during intragastric balloon treatment. Endocrine. 2014; 45(2):331-334. doi:10.1007/s12020-013-0069-x
 45. Kruljac I, Cerina V, Pećina HI, et al. Pituitary metastasis presenting as ischemic pituitary apoplexy following heparin-induced thrombocytopenia. Endocr Pathol. 2012; 23(4):264-267. doi:10.1007/s12022-012-9224-9
 46. Marić A, Kruljac I, Čerina V, Pećina HI, Šulentić P, Vrkljan M. Endocrinological outcomes of pure endoscopic transsphenoidal surgery: a Croatian Referral Pituitary Centre experience. Croat Med J. 2012; 53(3):224-233.
 47. Kruljac I, Pavic I, Matesa N, et al. Intrathyroid parathyroid carcinoma with intrathyroidal metastasis to the contralateral lobe: source of diagnostic and treatment pitfalls. Jpn J Clin Oncol. 2011; 41(9):1142-1146. doi:10.1093/jjco/hyr094
 48. Kruljac I, Sulentić P, Cigrovski-Berković M, et al. Hypopituitarism caused by pituitary metastasis of supraglottic laryngeal carcinoma: case report. Acta Clin Croat. 2010; 49(3):347-351.

 

Izlaganja na međunarodnim kongresima

 1. Blaslov K, Males VK, Kokic S, Kruljac I. The Platelet-Derived Growth Factor a—An Additional Pathophysiological Factor in Hepatic Steatosis and Fibrosis Development Both in Patients with Hepatitis C and Patients with Prediabetes. Diabetes. 2019; 68(Supplement 1).
 2. Kruljac I, Tometić G, Petranović Ovčariček P, Gladić Nenadić V, Vazdar Lj, Marić Brozić J, Demirović A, Bišćanin A, Pavić T, Marjan D, Penavić I, Vrkljan M. The Role of Subcutaneous Octreotide Suppression Test in Detecting Patients with Neuroendocrine Neoplasms: A Pilot Study. Neuroendocrinology 2018; 106: Supplement 1.
 3. Kruljac I, Petranović Ovčariček P, Gladić Nenadić V, Marić Brozić J, Dabelić N, Demirović A, Ulamec M, Marjan D, Vazdar L, Filipović Čugura J, Ljubičić N, Vrkljan M. A nomogram consisted of routine biochemical tests may increase the diagnostic accuracy of chromogranin an in detecting patients with neuroendocrine tumors. Neuroendocrinology 2017; 105: Supplement 1.
 4. Nikolić M, Kruljac I, Mirošević G, Ljubičić N, Supanc V, Nikolić BP, Duvnjak M, Budimir I, Bišćanin A, Vrkljan M, Bekavac Bešlin M, Milošević M. Weight loss after first month of treatment with bariatric surgery and intragastric baloon: can it predict long-term weight maintainence? J Gastroenterol Hepatol 2013; 28: Suppleent 3.
 5. Nikolić M, Kruljac I, Mirošević G, Supanc V, Ljubičić N, Nikolić BP, Duvnjak M, Budimir I, Sabol M, Vrkljan M, Bekavac Bešlin M, Milošević M. Metabolic parameters, liver function and hepatic steatosis improvement after intagastric balloon treatment. Gut 2012; 61: Supplement 3.
 6. Kruljac I, Vrkljan M. Gastric neuroendocrine tumor type 1 associated vith autoimmune polyglandular syndrome type 3B. Neuroendocrinology 2012; 96: Supplement 1.
 7. Kruljac I, Vrkljan M. Extreme Obesity due to Insulinoma within Multiple Endocrine Neoplasia (MEN) 1 Syndrome. Neuroendocrinology 2011; 94: Supplement 1.
 8. Ćaćić P, Kruljac I, Ćaćić M, Perić B, Filipović-Grčić M, Mirošević G, Vrkljan M. Incidence of diabetic ketosis and ketoacidosis in Caucasian adults with type 2 diabetes mellitus: a population-based study. Endocrine Abstracts 2017; 49:EP463.
 9. Vurnek I, Kruljac I, Ćaćić M, Perić B, Filipović-Grčić M, Mirošević G, Kust D, Vrkljan M. A nomogram consisted of routine biochemical tests may increase the diagnostic accuracy of chromogranin A in detecting patients with neuroendocrine tumors. Endocrine Abstracts 2017; 49:EP172.
 10. Vicic I, Kruljac I, Cacic M, Peric B, Filipovic-Grcic M, Mirosevic M, Cerina V, Pazanin L, Vrkljan M. A case of recurrent Cushing’s disease after total bilateral adrenalectomy. Endocrine Abstracts 2017; 49: EP43. DOI:10.1530/endoabs.49.EP43
 11. Mirošević G, Butorac D, Kruljac I, Vrkljan M. Erythrocytosis and thrombocytosis secondary to hypertestosteronemia caused by ovarian leydig cell tumor. Endocrine Abstracts 2012; 29:P977.
 12. Nikolić M, Mirošević G, Kruljac I, Vrkljan M, Supanc V, Ljubičić N, Duvnjak M, Budimir I, Pezo-Nikolić B, Sabol M, Nikolac I, Bekavac Bešlin M. Different metabolic response to intagastric balloon treatment between non-morbid and morbid type of obesity. Endocrine Abstracts 2012; 29:P1204.
 13. Kruljac I, Sulentic P, Berkovic Cigrovski M, Herman Mahecic D, Mirosevic G, Ivkic M, Vrkljan M. A unique case of multifocal intrathyroid parathyroid carcinoma. Endocrine Abstracts 2011; 26:P595.
 14. Kruljac I, Maric A, Sulentic P, Berkovic Cigrovski M, Herman Mahecic D, Mirosevic G, Kastelan D, Vrkljan M. Multimodal treatment and minimally invasive surgery for 117 pituitary adenomas: a Croatian Pituitary Centre experience. Endocrine Abstracts 2011; 26:P214.